s
Pro více informací a konzultace VOLEJTE: 603 466 620 !
Nejvíce očekávaným výstupem od výživového specialisty je vždy jídelníček. Jeho vliv je silně přeceňován. Jídelníček při péči euroGeeN BALANCE je pouze prostředkem k dosažení cíle. Prvním krůčkem.

Výstup, závěrečná zpráva, služby euroGeeN BALANCE samozřejmě obsahuje vzorový jídelníček. Nutriční poradce na základě všech dostupných parametrů sestaví ideální jídelníček pro vaše tělo. Nesmí opomenout kalorický výdej, věk klienta, choroby ovlivňující metabolismus, alergie, pohybové aktivity včetně fázování tréninků apod. Neměl by opomenout ani chutě klienta, pestrost a pravidelnost stravy, finanční dostupnost, regionální dostupnost potravin a další vlivy. Z toho všeho plyne, že jídelníček je nepoužitelný pro kohokoliv jiného, než pro konkrétního klienta. A samozřejmě je napoprvé velmi pracné jej sestavit. Přesto jde o jakýsi svatý grál, který je sice zcela specificky popsán, ale cesta k němu je dlouhá a trnitá.

Rozumní nutriční poradci změnu nasazují postupně. Účelem není klienta pokořit a donutit jej, aby se stravoval "dokonale", nýbrž ukázat správnou cestu, a postupnými kroky nalézt rovnováhu mezi cílem a možnostmi klienta. Tato metodika nazvaná KaiZEN (dle ověřených japonských postupů), vede klienta přes jednotlivé úskalí zdravého životního stylu, aby se cíli maximálně přiblížil.

Výživa však není jediným prvkem životosprávy, který potřebuje změnu. Poradci přirozeně sledují všechny tři aspekty zdraví: pohyb/odpočinek - stravování - psychickou pohodu. V celostním pohledu totiž nelze oddělit jednotlivé složky, a zanechat klienta s dokonalým jídelníčkem samostudiu a dílčí paralýze. Např. stress dokáže znehodnotit vaše stravovací úspěchy obdobně, jako vyloučení pohybu nebo nedostatek odpočinku. Jen celková změna k lepšímu může pozitivně prohloubit i menší úspěchy výživy. Náš přístup je přirozeně citlivý a eticky vyvážený. Využívá to nejlepší z východní medicíny, ale kličový základ staví jen na vědecky podložených důkazech. EBN - Evidence Based Nutrition.

Chcete-li se dovědět více o důkazech, našich výsledcích a vědeckých studiích, pokračujte zde.